ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

นโยบายนี้ครอบคลุมการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ( “ข้อมูลส่วนตัว”) และข้อมูลอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ รวมทั้งเมื่อคุณกำลังใช้หรือการเข้าถึงบริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังครอบคลุมถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวใด ๆที่ซึ่ง พันธมิตรทางธุรกิจของเราแบ่งปันหรือที่เราร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ไม่ได้กับการกระทำของบุคคลที่สามที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม, รวมถึงไม่จำกัด เฉพาะการใด ๆ ที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม, บริการ และ แอพพลิเคชั่น ต่างๆ เช่น Facebook (“บริการของบุคคลที่สาม”) ที่คุณเลือกที่จะเข้าถึงผ่าน บริการหรือกับบุคคลที่เราไม่จัดการหรือการจ้างงาน ในขณะที่เราพยายามที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการเหล่านั้นต่อบุคคลที่สามเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ, ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา, นโยบายความเป็นส่วนตัว, หรือการปฏิบัติของการให้บริการของบุคคลที่สามเหล่านั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจทานนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการของบุคคลที่สามใด ๆ ที่คุณเข้าถึง

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของเราอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ของเราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา

YOU PEN SUK