ในบ้าน

หนู แมลงสาบ พาหะนำโรคอันตรายที่คร่าชีวิตมนุษย์  หนู แมลงสาบตัวพาหะนำโรค บ่อเกิดของเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ...

ผู้หญิงกับความสวยงามเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเสมอ ถ้ามีอะไรมาหยุดคุณจากความสวย เช่น เจ้ายุงตัวร้าย คุณยอมไหม? ขึ้นต้นมาก็ เจ้ายุงตัวร้าย ...

คุณเคยไหม? อยู่ๆก็นอนไม่หลับ ทำยังไงก็นอนไม่หลับเพราะในโลกยุคปัจจุบันนี้ ที่ผู้คนมีความเครียดหลายอย่างทำให้เกิดความวิตกกังวลมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ...

YOU PEN SUK